Kreiranje sadržaja za Instagram stories – Instagram priče

Kreiranje Instagram stories-a, ili na srpskom “priča” funkcionalnost od 2016. godine od kako se pojavila sve više je popularnija među korisnicima. Naime, “inspirisani” prihvatanjem kod ljudi ovakvog načina komunikacije Facebook uvidevši od Snapchat-a kreira još bolju funkcionalnost sa još boljim opcijama. Sadržaj koji se koristi za insta stories nestaje nakon 24 sata, ali je zato trenutno kanal sa najvećim stepenom pregleda i angažovanja od svih platformi.

Poslovanje se gradi i stvara najviše kroz dve stvari: marketing i inovacije.

Zašto kreiranje Instagram stories-a?

Trenutno je najzanimljivija i najinteraktivnija funkcionalnost koju koristi sve više ljudi. Navike ljudi se menjaju, pa tako danas korisnici gledaju Insta priče preko svog mobilnog telefona ali i sami kreiraju interaktivne priče sa raznim dodacima u vidu slika, GIF-ova, videa itd. Prvenstveno je namenjena za “pričanje priče” pa tako, npr. može se objavljivati kratak video, slika, neki tekst i slično i napraviti “priča” od više sadržaja.

Šta podrazumeva kreiranje Instagram stories-a?

Kreiranje instagram priča (stories) podrazumeva osmišljavanje i kreiranje vizuala (slika i/ili video), u kombinaciji sa tekstualnim porukama i drugim mogućnostima koje pruža Instagram platforma, i objavljivanje istih. Priče se kreiraju iz više različitih segmenata “priča” kroz koje se može navigovati.

Vođenje Instgram profila i reklamne kampanje je usmereno prvenstveno na jačanje brenda, komunikaciju sa klijentima ali naravno i na prodajne ciljeve odnosno uvećavanje portfolia klijenata. Svakodnevnim privlačenjem i animiranjem ciljne populacije sa raznolikim, relevantnim ili zanimljivim objavama kao i pomoću javne komunikacije sa pratiocima ostvaruje se svakodnevno posećivanje Fan page-a i povećanje interakcije koja se konstantno širi.

Video tutorijali za kreiranje Instagram stories-a