Like / Follower ratio ili engagement ratio na Instagramu

Bilo da pokušavate da postanete influenser ili to već jeste i radite na svojoj marketing strategiji, ili ste firma koja želi da sarađuje sa influenserima ili samo želite da naučite nešto novo, ovo je članak za vas. Like Follower Ratio odnosno Engagement Rate je merna jedinica od krucijalne važnosti za kreiranje jasne slike o uticaju koji neki profil ima. Ona ruši sve predrasude o vrednosti broja pratilaca.

Šta je Like / Follower ratio?

Like Follower Ratio odnosno Engagement rate je jedan od najboljih indikatora koliko je dobar engagement pratilaca na nekom profilu. Njena vrednost se računa tako što prosečan broj lajkova koje smo dobili na svim objavama podelimo sa brojem pratilaca. Jednostavno zar ne.

Ono što je tipično je da je engagement rate nestabilan ako se posmatra u dužem vremenskom periodu i da opada sa porastom broja pratilaca. Ovo je zbunjujuće jer pretpostavljamo da je kvalitet publike u korelaciji sa brojem pratilaca, a istina je više vredi 200 lajkova na profilu koji ima 2000 pratilaca (LFR 10%), nego 2000 lajkova na profilu koji ima 100 000 pratilaca (LFR 2%).

Razlog za ovo leži u matematici, statistici i Instagram algoritmu. Što je veći broj pratilaca to je teže održavati engagement dovoljno dobrim da prati porast pratilaca jer šanse da će svi ti pratioci da pruže odgovarajući engagement opadaju. Obzirom da ljudi propuste 70% sadržaja na svom Instagram feedu, bolja je publika ona koja prati mali broj korisnika jer tako se smanjuju šanse da će da propuste vaš sadržaj.

Da li engagement rate zaista opada sa porastom broja pratilaca?

Mi pretpostavljamo da će engagement da bude u opadanju sa porastom broja pratilaca.

Postoje i neki indikatori koji mogu da objasne ovakvu korelaciju između broja pratilaca i engagement rate-a. Prvo, pretpostavljamo da novi Instagram algoritam doprinosi ovom sveukupnom fenomenu. Instagram želi da “prvo vidite trenutke do kojih vam je stalo”. Zbog toga 70% sadržaja nedostaje na vašem feedu, dok je preostalih 30% sadržaj koji vam je relevantan. Tako su veće šanse da imate engagement sa ovim postovima. Ne postoji jasno javno objašnjen princip po kom Instagram definiše šta je to za vas relevantno, već samo pretpostavke. Pretpostavljamo da Instagram računa koji nalozi se međusobno prate, imaju snažnije odnose i sličnosti poput prijatelja, pratilaca i prate slične naloge. Dakle, na feed-u vam se ne prikazuju samo nalozi sa kojima vi imate aktivnost, već i vaši priljatelji.

Pozabavimo se dodatno ovo tezom: Instagram je društvena mreža čija je originalna svrha bila da delite trenutke i uspomene sa prijateljima. Namera nije bila da “najglasniji” budu najzastupljeniji. Sa ovim na umu, možemo da pretpostavimo da Instagramov novi algoritam otežava nalozima sa velikim brojem pratilaca da se uopšte pojave na feedovima svojih pratilaca, obzirom da se ne kvalifikuju kao vaši prijatelji i nalozi blisko povezani sa vama.

Drugo, pratioci manjih naloga su generalno zaista zainteresovani sa njihov sadržaj i time i aktivniji u ostvarivanju interakcija sa tim kanalima. Zbog toga mikro influenseri sa usko definisanom nišom imaju manje pratilaca ali mnogo veći engagement.

Kako se računa like follower ratio?

U odnosu na druge načine merenja, Like Follower Ratio je prilično jednostavan. Evo i jedan primer. Ispod je post Caro Daur (@carodaur), poznate nemačke modne i lifestyle influenserke.

Caro je dobila 29,781 lajkova za sliku na dan kada je objavila post. Tog dana je imala 981 215 pratilaca.

 

 

Kada pomnožimo sa 100 dobićemo procenat.

Engagement rate je 3,04% za ovaj konkretan post u odnosu na broj pratilaca. Obično se ovaj odnos računa na osnovu prosečnog broja lajkova tokom određenog vremenskog perioda kako bi se stekao ukupan utisak o engagementu između profila i njegovih pratilaca.

Moguće je, dakle, računati engagement rate na dva načina. Prvi je da se računa prosečan broj lajkova u period od mesec dana, a onda se meri u odnosu na broj pratilaca.

Prosečan Like Follower Ratio of a channel za prethodne 4 nedelje

Drugi način je da se Like Follower Ratio izračuna za svaki pojedinačni post.

Like Follower Ratio za pojedinačni post

Važno je imati na umu da se za svaku kalkulaciju LFR-a u obzir uzimaju lajkovi i pratilaca i onih koji ne prate profil ali su dali lajk.

Šta je dobar engagement rate, odnosno LFR?

Zbog slojevitosti faktora koji utiču na LFR, nije moguće definisati jedinstvena merila za “odgovarajući” LFR.

On u mnogome zavisi od veličine profila. Mikroinfluenseri imaju mnogo veći engagement nego influenseri koji su zvezde. Štaviše, engagement rate se razlikuje na različitim društvenim mrežama. Na primer, Instagram ima 10 puta veći engagement nego Facebook i 3.5 milijardi lajkova dnevno (izvor statista.com).

Ispod možete da vidite rezultate analize prosečnih LFR na profilima različitih veličina.

Još jedan način merenja reklamiranja na Instagramu je po vertikalama. Uglavnom se veruje da su dve najuspešnije industrije u Instagram reklamiranju moda i lepota. One jesu uspešne, ali to su industrije koje su i najzasićenije. LFR analiza po vertikalama može da pokaže i koji LFR možete otprilike da očekujete u svojoj industriji.

Izgled može da vara!

Engagement rate je definitivno merenje koje mora da se uzme u obzir kada se računa vrednost nekog influensera. Značajan pad LFRa, ali ogroman skok u broju pratilaca bez vidljive dodatne medijske izloženosti može biti znak da su pratioci kupljeni. Ovi pratioci su verovatno samo botovi koji prate kanal ali ne pružaju engagement. Ipak postoje i botovi koji rade oboje, što otežava uočavanje kupljenih pratilaca.

Veliki LFR takođe treba ispitati jer je moguće kupiti i lajkove.

Primer profila sa kupljenim lajkovima

Dakle, kombinovanje analize na osnovu podataka, kao i samostalna procena su neophodni kada se ispituje LFR.

Zaključak

Iako nije moguće odrediti tačne vrednosne tačke pri merenju LFRa, ovo merenje pomaže brendovima i kompanijama da procene da li je influenser sposoban da doprinese prepoznatljivosti brenda. Svaki lajk je garant da je korisnik primetio prikazan brend odnosno proizvod. Što se ovoga tiče, LFR je vrednije merilo nego broj pratilaca influensera obzirom da ovaj broj ne dolazi nužno u paru sa visokim engagementom i nije nužno indikator kvalitetne publike po brend.

Vrednost dobrog engagementa je već pod pretnjom zbog zloupotrebe lajkova i korištenja lajk alatki i engagement grupa. Zbog toga je izuzetno važno da razumemo metriku kako bismo mogli identifikovati profile koji su iskreni, autentični i pružaju sadržaj visokog kvaliteta.

Iako je još uvek snažno mišljenje da je broj pratilaca važan, vreme mikro influensera je došlo (i uveliko traje) jer je broj onih koji shvataju primat engagement rate-a značajno porastao i na uzlaznoj je putanji.