Sadržaj na društvenim mrežama – Tipovi i vrste

tipovi sadržaja

Kada birate koji tip sadržaja želite da kreirate na društvenim mrežama, veoma je važno da najpre utvrdite kakav rezultat želite da postignete tom objavom. Ciljevi kao što su povećanje prodaje preko veb-sajta, predstavljanje brenda ili podsticanje interakcije na kanalu međusobno su slični. Fokusiranje bilo na pasivno ili aktivno angažovanje ciljne publike vodi ka ostvarenju nekog od ovih ciljeva.
Aktivno angažovanje je odlično onda kada publika treba da bude „advokat” brenda ili kada na stranici treba postići određeni cilj – npr. kliknuti na link do sajta ili podeliti objavu s prijateljima na svom profilu.
Pasivno angažovanje više služi za podizanje svesti o brendu (brand awareness), i to je slučaj npr. onda kada je samo cilj da publika pogleda određeni video. Kada prvo odredite šta je cilj objave, izbor tipa objave postaje lakši posao.

tipovi sadržaja 1Foto-sadržaj

Foto-sadržaj je idealan npr. kada želite da podelite neko iskustvo ili promovišete događaj u kome je vaša kompanija učestvovala ili ga je sama organizovala. Ako je cilj objave angažovanje u vidu lajkova, komentara i šerova (deljenja sadržaja) – foto-sadržaj je dobar izbor. Slike su odličan način da podstaknete aktivno angažovanje fanova i one vrlo često taj cilj postignu bolje u odnosu na video ili link.

tipovi sadržaja 2
Analiza 18 000 Fejsbuk objava preko 30 brendova pokazala je da objave u vidu slika prosečno imaju 49% bolji angažman u odnosu na linkove i 71% bolji u odnosu na video. To bi značilo da najveći deo publike koja vidi objave reaguje više na slike nego na druge tipove sadržaja.
Kada se meri učinak objave u vidu fotografije, ispituje se stopa angažovanja. Ona se izračunava deljenjem broja angažovanih korisnika brojem onih koji su post videli (reach) kako bi se videlo koji procenat ljudi je odreagovao na objavu. Ovo merenje omogućava lako poređenje objava koje su imale različit doseg (reach) ciljne publike.

Video-sadržaj

Kada je cilj objave podizanje svesti o brendu, video je najefikasniji za dosezanje najvećeg broja publike i, ujedno, sticanje pasivnog angažmana. Studija je pokazala da video doseže do većeg broja publike u odnosu na sliku ili link. Povećani doseg do publike omogućava vašoj publici da se bolje upozna s vašim brendom, što je veoma važno kada želite da uspešno razvijate svoj biznis na društvenim mrežama.
Pošto video nije namenjen aktivnom angažovanju publike, najbolji način da se izmeri njegov uspeh jeste stopa pregleda. Ona se meri tako što se gleda procenat ljudi koji su pogledali video i bitno je pratiti dužinu trajanja pregleda. Dužina videa može u znatnoj meri uticati na to kako će publika reagovati.

tipovi sadržaja 4Kratki video-snimci i gifovi

Kratki snimci i gifovi treba da predstavljaju zanimljiv sadržaj koji je vizuelno privlačan i može lako da zgrabi nečiju pažnju. Video koji je kraći od 15 sekundi ima tendenciju da bude bolji za dobijanje pasivnog angažovanja nego aktivnog. Pasivno angažovanje podrazumeva da neko samo odgleda video, dok aktivno podrazumeva lajk, komentar ili deljenje videa.
Ovo znači da ćete kratkom formom osigurati to da neko odgleda vašu objavu do kraja, što znači da je cilj podizanja svesti o brendu zagarantovana. Da biste u ovom slučaju aktivirali publiku da se angažuje, možete pokušati sa kreiranjem kratkih, ali smešnih ili intrigantnih snimaka, ili možda postaviti neko pitanje za razmišljanje.

Duži video-snimci

Video koji je duži od 15 sekundi najverovatnije će imati bolju stopu pregleda i angažovanja u odnosu na one kraće, naročito ukoliko je u pitanju sadržaj od kog će publika imati koristi. Razmislite npr. o pravljenju kraćih How to tutorijala na temu koja se uklapa uz vaš brend. Međutim, ovakav snimak će svakako biti dobar i za pasivno angažovanje, tako da ga treba iskoristiti i za širenje svesti o brendu.
Ako je video predug ili nije koristan za publiku, zadržavanje pažnje publike do kraja videa biće vrlo teško. Ukoliko je duži od jednog minuta, često rizikuje da izgubi publiku upravo zbog dužine. Da biste izbegli negativne posledice suviše kratkog ili dugog video-snimka, potrudite se da napravite savršen balans između njegove dužine i kvaliteta sadržaja.

Live video

Live snimke je najbolje koristiti za angažovanje publike ili onda kada postoji neka trenutna aktivnost u vezi s brendom koja treba da se prikaže i uhvati uživo. Neki brendovi koriste live snimke da bi predstavili zabavne događaje iz svoje radnje ili rad čitavog tima na nekom projektu. Drugi brendovi ih koriste da bi ostvarili interakciju sa svojom publikom u realnom vremenu. Npr. takvi su snimci gde eksperti odgovaraju uživo na pitanja korisnika nekog brenda.

Video s proizvodima u carousel-u

Video sa proizvodima u carousel-u je relativno nova opcija među objavama. Ovakve objave su dobre kada želite da povećate prodaju specifičnih proizvoda koji se pojavljuju u videu. Na primer objavljivanje make-up tutorijala o najnovijoj liniji make-up proizvoda uz carousel ispod, u kome se mogu videti pojedinačni proizvodi dostupni za kupovinu. Ukoliko se npr. bavite prodajom opreme za planinarenje, možete objaviti video-snimak s nekog planinarenja, a ispod njega u carousel staviti neke od proizvoda koje prodajete. Iako video ne pominje direktno ove stvari, publika koja gleda taj video može biti zainteresovana i za kupovinu proizvoda.
Ovakav tip objave omogućava korisnicima koji su zainteresovani za neki video-sadržaj da odmah pronađu proizvode koji se pominju u videu, bez potrebe da gube vreme na pretraživanje veb-sajta i tragaju za proizvodima na njemu. Za merenje učinka ovakve objave treba gledati i stopu pregleda i CTR (click through rate). Osim toga, praćenje saobraćaja i prodaje preko veb-sajta svakako će biti važno prilikom prosuđivanja da li je objava bila uspešna ili ne.

tipovi sadržaja 5Objava s linkom

Kada je jedini ili osnovni cilj objave da pošalje saobraćaj ka drugom mestu, najčešće onlajn-prodavnici, novom blog-postu na sajtu ili sl. obično se koristi objava s linkom. Uspešnost ovakvih objava najčešće se meri pomoću CTR (click through rate), gde se može videti koliko ljudi je odreagovalo na način koji je bio planiran (tj. koliko njih je kliknulo na link ka sajtu).
Analiza je pokazala da je reakcija na linkove za 33% slabija u odnosu na reakciju na slike, verovatno jer zahteva veće angažovanje publike i odvodi ih s mesta na kom su trenutno. Ipak, ovakva vrsta angažovanja u navećoj meri doprinosi poboljšanju direktne prodaje preko sajta, tako da objave s linkom svakako ne treba zanemariti ili odbaciti zbog toga. Kako je cilj ovih objava prodaja preko sajta i povećanje saobraćaja na njemu, upravo ova merenja govore koliko dobro ili loše je prošla objava.

Link carousel

Link carousel objave su suštinski iste kao obične objave s linkom, ali prikazuju nekoliko različitih proizvoda ili usluga koje brend želi da promoviše. Ovakve vrste objava su dobre kada želite da prikažete srodne proizvode – npr. liniju prolećnih haljina (ako se bavite prodajom odeće). CTR i back-end analitika na sajtu pokazuju uspešnost ovih objava.

Merenje uspeha objava – pregled

Sve u svemu, cilj objave određuje kakvo merenje ćete koristiti za procenu performansi same objave. Ako je cilj aktivno angažovanje, merićete stopu angažovanja (engagement rate). Za povećanje saobraćaja ka spoljašnjem izvoru (sajtu) posmatraćete CTR i analitiku sajta. Kada je cilj povećanje svesti o brendu, gledaju se stopa pregleda videa i impresije objave.
Ako plaćate reklamiranje objava, obratite pažnju na CPE (cost per engagement), CPM (cost per impression) i CPC (cost per click) u zavisnosti od toga šta se najbolje uklapa uz cilj objave.
U svakom slučaju, ne treba se ograničavati na jedan tip objava, već je najbolje napraviti precizan plan koji će podrazumevati više različitih vrsta objava koje će imati i različite ciljeve. Na taj način biće pokriveno više ciljeva i biće angažovana raznovrsnija publika, pa se, samim tim, očekuje i uspešnije reklamiranje na fejsbuku.
Koji tip objava vi najčešće koristite i kakve su reakcije vaše publike?

Izvor: www.ignitesocialmedia.com Content types and when to use them