Besplatan internet na svim javnim mestima u EU

Besplatan internet na svim javnim mestima u EU

Najavljeni projekat Evropske unije pod nazivom “WiFi4EU” treba da bude završen do 2020. godine kada će besplatan internet biti dostupan u prodavnicama, parkovima, bibliotekama, bolncima i drugim otvorenim i zatvorenim javnim prostorima u svim zemljama članica EU.

Projekat WiFi4EU najavio je još 2016. godine predsednik Evropske komisije Žan Klod Junker, kao deo ambicioznog remnota telekomunikacionih pravila EU koji uključuje i rastuću potrebu povezivanja Evropljana, kao i jačanje konkurentnosti EU.

Opštinama ili zajednicama opština u EU, organima i institucijama vlasti na taj način će se obezbediti određena bespovratna sredstva Evropskih fondova i tako omogući korišćenje besplatnog interneta na mestima okupljanja većeg broja ljudi, odnosno mestima koja se smatraju središtima javnog života.

Postignuti dogovor tri najznačajnije EU institucije – Evropske komisije, Evropskog parlamenta i saveta, podrazumeva izdavajanje 120 miliona evra za finansiranje opreme za besplatan internet za 6 do 8 hiljada opština u Evropskoj uniji, a raspoloživa sredstva trebalo bi dodeliti projektima poštujući državnu regulativu među državama članicama EU.

Korisnici ovog projekta mogu biti lokalne samouprave, tj. opštine kao i privatna preduzeća koja će imati jedino troškove održavanja dobijene opreme u trajanju od 3 godine dok je izgradnja WiFi infrastrukture finansirana u stopostotnom iznosu.

Finansiranje ovog projekta je regulisano izdavanjem vaučera prosečne vrednosti 15.000 eura po korisniku, kojim će se plaćati navedena izgradnja i oprema, a Evropska komisija će isplatiti vrednost vaučera izvršitelju radova, odnosno dobavljaču opreme, koji mora biti registrovan na portalu Evropske komisije vezanom uz WiFi4EU inicijativu.