Marketing plan – kako kreirati plan i primer za preduzeća

Pred vama je detaljni marketing plan primer iliti možemo ga nazvati i marketing vodič za vaše preduzeće.
Počećemo sa jednom interesantnom izrekom Abrahama Lincolna: “Dajte mi šest sati da sečem drvo i ja ću provesti prva četiri oštreći sekiru.” Bez obzira da li posečete drvo ili smislite kako da napišete marketinški plan, koraci koje preduzmete pre nego krenete da se zaista bavite određenom problematikom su ključni za vaš uspeh u marketingu.

U ovom članku o marketinškom planu ćemo se fokusirati uglavnom na aspekt digitalnog marketinga, ali ove strategije i koncepti se mogu proširiti i na kompletan marketing (offline i online) za jednu jednu firmu / preduzeće.

Zašto vam je potreban marketing plan?

Za današnje trgovce, stvaranje integrisanog marketinškog plana koji uključuje marketing društvenih medija, marketing sadržaja, e-mail marketing i SEO – svi principi jake inbound marketinške strategije – su neophodni u digitalnom dobu da bi se privukli ljudi, zainteresovali i pretvorili u kupce.

Možda radite za veliku korporaciju i imate zadatak da razvijate marketinški plan za sledeću godinu ili možda pokrećete novi start-up i trebate da sastavite plan ispočetka. Možda je prošlo 20 godina otkako ste završili fakultet ili napisali svoj poslednji marketinški plan, ali i pored toga, morate da shvatite da su se vremena dosta promenila.

Bez obzira na slučaj, koraci koje preduzmete danas da biste kreirali funkcionalan i direktan marketinški plan za vaše preduzeće postaviće temelje za godinu koja dolazi, pomažući vam da dobijete rezultate koji su merljivi. A sada, pogledajmo kratko kako marketinški plan treba da bude strukturiran.

Kako struktuirati marketing plan?

Prvo, evo delova koji bi trebali biti u vašem marketinškom planu o čemu ćemo dalje govoriti u ovom postu.

Poslovna informacija
Sedište, izjava misije, marketinški tim itd.
Uvod / Ciljevi
Čemu se nadate i kako doći do toga.
Analiza konkurencije
SWOT analiza
Prepoznajte svoje snage, slabosti, prilike i pretnje.
Ciljno tržište
Objasnite kome ćete se obraćati vašim marketing naporima.
Ciklus kupovine
Kako, kada, gde i koliko često kupuju vaši kupci.
Jedinstveni prodajni predlog
Objasnite šta vas razlikuje od vaše konkurencije.
Brend
Razmišljajte o tome kako se vaš brend trenutno percipira i kako želite da bude percipiran.
Web sajt
Kako planirate da razvijete i poboljšate rang vašeg websajta i tako dobijete više ciljanih poseta.
Marketinški kanali
Objasnite kako ćete koristiti sledeće kanale da biste postigli svoje ciljeve:
– Content marketing
– Marketing na društvenim medijima
– Email marketing
SEO
Objasnite kako ćete ugraditi SEO strategiju u vaš marketing plan.
Merenja i KPI-evi
Detalje o tome kako ćete pratiti napredak vašeg marketinškog plana, šta je za vas važno od metrika.
Marketing strategija i taktika
Pregledajte svoju strategiju u kratkom sinopsisu.
Uključite 4-5 taktičkih inicijativa.
A sada, više detalja:

1. Postavite marketing ciljeve

Iako razvoj ciljeva možda nije prvi korak koji zapravo preduzimate prilikom formiranja vašeg marketing plana,
nabrajanje istih u dokumentu vašeg konačnog marketinškog plana sigurno postavlja fazu za sve što dolazi posle toga.

2. Objasnite svoje istraživanje

Istraživanje će biti osnova vašeg marketing plana i trebalo bi da obuhvata:

 • Analizu konkurentnosti – Pogledajte šta vaši konkurenti rade i kako bi to moglo uticati na vaš marketinški plan.
 • SWOT analizu – Ovo je analiza snaga, slabosti, prilika i pretnji vaše kompanije, standardnih za bilo koji poslovni ili marketing plan.
 • Osobine vaših kupaca – Ovo uključuje demografiju kupaca na koje ciljate, kao i sve tipove osoba koje želite izbeći.
 • Ciklus kupovine kupaca – razumevanje kako, kada, gde i zašto kupuje vaše ciljno tržište od ključnog značaja za konverziju potencijalnih kupaca.

3. Objasnite svoju strategiju za vaš marketing plan

Jednom kada ste jasno shvatili pejzaž i razumeli svoje kupce, vreme je da objasnite strategiju. Ova faza uključuje:

 • Definisanje ciljeva
 • Poznavanje vašeg USP-a (unique selling proposition)
 • Osigurajte se da imate jak brend
 • Budite sigurni da imate optimizovan web sajt
 • Pravljenje vrhunskog sadržaja koji će da razvaljuje
 • Definisanje kanala distribucije (adresa e-pošte, društvena mreža itd.)
 • Kreiranje SEO strategije

4. Definišite KPI-ove i metode merenja

Nakon teškog početka, vaša strategija je na mestu i kada ste počeli da sastavljate i implementirate svoje taktičke planove, vreme je za merenje učinjenog.

U stvari, čak i pre nego što primenite svoju strategiju, trebalo bi da merite sve da biste uspostavili svoj osnovni pravac (kao i da bi ste uporedili šta se dešavalo pre a šta posle primene novog plana). Šta ste radili u prošlosti i kakvi su bili rezultati? Kako se te strategije mogu promeniti da bi poboljšale ROI?

Merenje treba obaviti pre, tokom i posle sastavljanja i primenjivanja marketing plana – odnosno stalno, tokom cele godine, na mesečnoj ili čak nedeljnoj osnovi – kako bi se osiguralo da vaši planovi pokazuju pozitivne rezultate i da ih promenite na vreme ako nisu dobri.

5. Navedite sveobuhvatnu strategiju i taktičke planove

Imati taktičke planove i kalendare oživljava vaše ideje i strategije. Tek kada zapišete sve i stavite krajnje rokove i ciljeve, stvari počinju da se dešavaju. Pokušajte da se fokusirate na 4 ili 5 glavnih taktika za godinu i kreirajte planove izvršenja oko tih taktika.

Imajte na umu da vaša taktika može ili ne mora biti jednaka vašim ciljevima. Ako su vaši ciljevi na visokom nivou (npr. da povećate promet za 50%), onda bi se vaša taktika više svodila na način kako da postignete taj rezultat – i biće, kao što ime kaže, više taktička nego izvršna. Kako vam se za sada dopada ovaj marketing plan vodič?

Napomena: Ovo je naš primer marketing plana, kao vodič, a ne sveto pismo

Niko ne može predvideti budućnost, zbog čega morate imati na umu da bi vaš marketinški plan trebao biti živi, radni dokument.

Ovo nije priručnik o robnoj marki ili knjiga o kompanijskoj politici. Vaš marketing plan treba da bude:

 • Referenca koja se koristi tokom čitave godine
 • Savitljiv u određenoj meri
 • Podeljen sa svim zainteresovanim stranama i da daje svoj doprinos članovima vašeg tima

Transparentnost je važna prilikom izrade i finalizacije plana. Ako dobijete povratne informacije iz svih odeljenja i budete jasni o ciljevima, verovatno je da će vaš marketinški plan biti vredan i da će ga smatrati uspešnim alatom. Marketinški plan preostao za prikupljanje prašine je beskoristan. Ono što nije beskorisno je fluidan marketinški plan koji omogućava promene i na koji se gleda kao na vodič, a ne kao na bibliju. Idemo dalje na marketing plan vodič.

Pre nego krenete da pravite marketing plan: 5 koraka istraživanja

Uobičajena greška koju mnogi prave je pokretanje taktičkog plana pre nego što su izradili strateški plan. Ali da biste formulisali strateški plan, morate da izvršite svoje istraživanje.
Ako ne znate ko ste, šta prodajete ili kome prodajete, teško ćete ubediti ljude da kupe vaš proizvod ili uslugu.

Dakle, ako već niste, uradite domaći zadatak. Započnite s istraživanjem svojih konkurenata i publike; ispitajte kupovne navike svojih kupaca; i izvršite SWOT analizu.

Ispod su koraci koji će vam pomoći da postavite čvrste temelje za svoje taktičke planove i omogućiti vam da razvijete razumna očekivanja i ciljeve.

1. Istražite konkurenciju

Da biste odredili verovatnoću uspeha i definisali svoju marketinšku strategiju, morate da razumete konkurenciju. Prvo istraživanje vaše konkurencije takođe će vam pomoći u sledećem koraku vršenja SWOT analize. U svetu inbound marketinga postoji nekoliko strategija koje mogu biti korisne za istraživanje konkurenata. Upotreba e-pošte i društvenih medija tokom pregleda sadržaja pružiće vam ogromnu količinu znanja o vašoj industriji.

Evo nekoliko kratkih saveta koji će vam pomoći da shvatite protiv koga se takmičite:

 • Pretplatite se da biste primali e-poštu svojih konkurenata (ili one za koje smatrate da su vaši konkurenti).
 • Pratite svoje konkurente na Tvitteru, Facebook-u, LinkedIn-u, Instagramu i bilo kom drugom veb mestu društvenih medija na kome ih možete pronaći.
 • Ispitajte koji sadržaj stvaraju vaši konkurenti – kome je namenjen, koliko često se proizvodi, ko ih piše, koje su teme sadržaja itd. MOZ preporučuje korišćenje Wordle-a da biste postigli puls na takmičenju i organizovali svoje podatke.

Više o tome zašto su ove taktike važne, kako ih implementirati i koje podatke možete da dobijete od njih pročitajte u odjeljku Competitor Research u inbound marketinškom svetu.

2. Uradite SWOT analizu za vaš marketing plan

SWOT analiza je standard za bilo koji poslovni ili marketinški plan. SWOT analiza treba da vam pomogne da jasno definišete snage, slabosti, prilike i pretnje vaše kompanije kako biste mogli da razvijate ciljeve koji su tačni i vezani za vašu celokupnu misiju.

SWOT analiza će vam pomoći da razumete šta vas razlikuje od vaše konkurencije i kako treba da se pozicionirate na tržištu. Takođe će vam pomoći da razvijete svoje poruke i jedinstveni predlog prodaje. Brutalna iskrenost je neophodna za zaista pronicljiv SWOT. Koristite bullets-e i ciljajte 4–5 u svakom odeljku. Ograničavanje vaših lista pomoći će vam da se fokusirate na najvažnije tačke i pomogne vam da zadržite fokus.

Pored popunjavanja SWOT-a za vaš ukupni marketinški plan, korisno je uraditi i SWOT analizu za različite segmente vašeg marketinškog plana.

Na primer, kao što ćemo dalje raspravljati u ovom delu, sadržajni marketing, društveni mediji i SEO bit će važni delovi vašeg ukupnog inbound marketinškog plana i imali bi koristi od njihovih SWOT-ova. Pročitajte detaljno naš marketing plan vodič.

3. Kreirajte profil vaših kupaca – Persona buyers

Dani outbound marketinga su dolazili i prolazili. Više ne gledamo publiku masovno. Umesto toga, inbound marketari pronalaze segmente publike koju žele da naciljaju. Ovo je ključni korak u razvoju inbound marketing plana.

Izrada profila kupca pomoći će vam da razumete:

 • Kome prodajete
 • Gde provode vreme na mreži
 • I niz drugih demografskih karakteristika

Ove informacije će vam pomoći da prilagodite svoje marketing materijale tako da budu ciljani i visoko relevantni za vaše segmente publike.

Zapamtite šta kaže naš marketing plan vodič:  Ne pokušavate uhvatiti svaku ribu u moru. Pokušavate uhvatiti samo one koje želite, one koje ciljate jer imaju najjači potencijal da se pretvore u potencijalne klijente. Vaša mreža ne mora biti široka – ona ​​mora biti precizna. Za više informacija o osobinama kupca pročitajte Kako da izbegnete greške kod kupca. Možda ćete morati da napravite istraživanje kako biste u potpunosti razvili svoje personale, ali pre nego što se udubite u taj poduhvat, pogledajte 9 pitanja koja trebate da postavite prilikom razvoja personala kupca. Možda ćete otkriti da već imate sve potrebne podatke!

4. Naučite ciklus kupovine kupaca

Nakon što ste identifikovali svoje osobine vaših kupaca, sledeći korak je otkrivanje kako te osobe misle i na kraju donose odluku o kupovini.

Prema HubSpot-u i usvojeni od strane svih koji veruju u metodologiju inbound marketinga, na putu kupca postoje tri koraka:

 • Svesnost
 • Razmatranje
 • Odluka

Svaka od ovih faza su glavne prilike da vi kao marketar negujete svog potencijalnog kupca pružajući dragocene sadržaje o proizvodu i/ili problemu koji pokušavaju da reše.

Evo tri statistike kompanije Forbes koje dokazuju koliko je važan sadržaj u negovanju perspektiva tokom kupčevog puta:

 • 70-90% putanje kupca je završeno pre nego što se angažujete prodavca (Forrester)
 • Potrošač sarađuje sa 11,4 dela sadržaja pre kupovine (Forrester)
 • Potrošači su 5 puta više zavisni od sadržaja nego pre 5 godina (Nielsen)

Da biste saznali više o putu kupca i kako možete da uskladite marketinški plan sa navikama kupca, pogledajte Pardot-ovo razumevanje putovanja kupca.

5. Utvrdite svoj budžet

Naravno, sprovođenje svih marketinških nadanja i snova nije izvodljivo ako ne znate koliko novca vaša kompanija može da uloži. Prepoznavanje vašeg budžeta diktiraće vam koje ciljeve prvo trebate rešiti, radnu snagu koju možete zaposliti za pomoć i u kojoj meri vaš marketinški plan može proći za mesec, kvartal ili godinu.

Da vidimo šta sledeće kaže naš marketing plan vodič.

Kako da isplanirate vašu marketing strategiju?

Sada kada ste uradili svoje istraživanje, spremni ste da započnete formulisanje marketinške strategije za svoj plan.

1. Prepoznajte svoje ciljeve

Ciljevi su najvažniji deo vašeg plana. Ako ste završili svoje istraživanje, trebali ste biti u mogućnosti da identifikujete svoje slabosti i područja mogućnosti.

Postavljanje kvantitativnih i kvalitativnih ciljeva oko ovih nalaza, kao i razvijanje KPI-a, biće od suštinskog značaja. Oni će vam pomoći da postavite jasan put, razumete svoj marketinški ROI i preusmerite svoje taktike tokom kretanja kroz godinu, ako utvrdite da određene strategije deluju bolje od drugih.

Ciljevi bi trebali biti dostupni, ali ne i laki. Evo nekoliko opštih saveta koje morate imati na umu prilikom razvoja marketing ciljeva:

 • Procenite vašu trenutnu poziciju na tržištu i postavite realne ciljeve.
 • Shvatite vaš rast i postavite u skladu s tim dostižne, ali i izazovne ciljeve.
 • Povežite svoje ciljeve sa ukupnom misijom i vizijom vaših preduzeća.
 • Ne preopterećujte sebe. Izaberite ne više od 2 glavna cilja i 3-5 sporednih ciljeva.
 • Prihvatite da ponekad nećete uspeti da postignete sve svoje ciljeve. Budite ok s tim i učite se na svojim neuspesima.

I zapamtite: mi smo marketari, a ne hirurzi. Zabavite se, budite kreativni i ne uzimajte sebe ili vaš marketing previše ozbiljno!

2. Znajte šta vas čini jedinstvenim

Poznavanje vašeg jedinstvenog predloga prodaje (USP) i marketinga presudno je ako želite pobediti svoju konkurenciju i učvrstiti vrednost vaše kompanije na tržištu.

Vaš USP (unique selling proposition) usko je povezan sa vašim brendom i vašim sadržajem, jer su oni vodiči kroz koje će vam se komunicirati USP. A komunikacija je ključna. Jasno navedite svoj USP i to radite često – na svojoj web lokaciji, u mejlovima, putem oglasa itd.

Za savete kako formulisati svoj USP, potražite Ultimate vodič za pronalaženje vašeg jedinstvenog predloga prodaje.

3. Budite sigurni da imate jak brend

Brendiranje može biti zabavno, ali i naporno. Brend može biti jedno od najjačih bogatstava koje kompanija poseduje i, ako se uradi ispravno, podstaći će lojalnost kupaca o kojoj svi sanjaju. Ali konzistentnost brenda je ključna. Proverite da li je vaš brend dosledno zastupljen na svim kanalima, uključujući i:

 • Logo
 • Web dizajn
 • Sajmove i izložbe
 • Štampanje marketinških materijala
 • Vizitkarte i elektronski potpisi
 • Oglasi
 • Dizajn ambalaže
 • Profili društvenih medija
 • Prodajno obezbeđenje

Pogledajte sva mesta gde vaša publika dolazi u kontakt sa vašim brendom i zapitajte se šta svaki deo govori o vašem brendu u celini. Više detalja o ovoj temi će vam pružiti naš marketing plan vodič.

Ako vaš brend obuhvata nekoliko pod-brendova, da li ste strateški revidirali građenje svog brenda kako biste iskoristili maksimalni kapital? Ne samo da će vam dobro osmišljeno, kohezivno građenje brenda doneti koristi u vrednosti i prepoznatljivosti brenda, već će i strategija onlajn brenda imati koristi od vaše SEO / pretraživačke liste.

4. Optimizujte svoj sajt

Dizajn web sajta je mnogo više od prilično lepe početne stranice. A to ćemo vam objasniti kroz ovaj marketing plan vodič. Sajt je često prvi utisak koji će vaši klijenti dobiti o vašoj kompaniji. To znači da vaš sajt mora biti više nego lep – mora biti jasan i funkcionalan. Obično firme imaju lošije sajtove i loše predstavljene firme nego što to zaista jeste (trebalo bi da bude obratno).

Ako je vaš web sajt pretrpan i teško se kroz njega kreće, automatski ćete izgubiti potencijalne kupce. Zamislite samo poslednji put kada ste posetili loše dizajniran, prenatrpan sajt. Jeste li dugo ostali? Kakav je bio tvoj neposredni utisak bio o toj kompaniji?

Slično tome, ako posetioci ne mogu da vide šta prodajete ili zašto to prodajete, oni će otići. Potrebno je samo kliknuti dugme i prešli su na sledeći sajt. Često postoji direktna povezanost da ako je sa vašom web stranicom teško raditi, sa vašom kompanijom mora biti teško sarađivati.

Zato budite jasni u porukama. Proverite da li je vaš web sajt mesto na kome ljudi žele da ostanu, ne samo zato što ga je lepo pogledati, već i zato što posetioci lako pronađu informacije. Postoji čitava nauka i metodologija koja stoji iza dizajna i optimizacije web sajta, uključujući mesto na kom se smeštaju tasteri na stranici, koji sadržaj najbolje uspeva, gde boje prenose određena osećanja i tako dalje.

Za više informacija, pogledajte 4 primera fantastičnog web dizajna na sajtu Hubspot-a za inspiraciju i razmislite o tome da zaposlite web programera ili agenciju koji je specijalizovan za inbound marketing i SEO kako bi ste osigurali da vaš web sajt dostigne svoj pun potencijal. Takođe, razmislite o tome da li treba da angažujete agenciju koja će vašu web stranicu podići na viši nivo. Kako vam se do sada dopada naš marketing plan vodič? 🙂

5. Kreirajte vrhunski sadržaj

Ako ste pročitali bilo šta o inbound ili content marketingu, verovatno ste čuli preterano korišćenu frazu „sadržaj je kralj“, a to potvrđuje i naš marketing plan vodič.

Iako se može preterano koristiti, kada je reč o inbound marketingu na njemu se prilično radi. Sadržaj je “mamac” koje će privući vaše kupce. To je ono što Google koristi za traženje ključnih reči i privlačenje korisnika na vašu web lokaciju i ono što kupci koriste da bi prikupili informacije i saznanja o njihovom problemu.

Sadržaj su sve napisane reči koje se koriste za komunikaciju vašeg brenda, uključujući:

 • Web sajt copy
 • Landing stranicu
 • Blogove
 • Newsletter
 • E-mail adrese
 • Postove na društvenim mrežama

Ali nije u pitanju imati samo sadržaj – već imati kvalitetan sadržaj koji je konzistentan. Content marketing govori o pružanju korisnih informacija korisničkoj bazi. Radi se o informisanju, a ne prodaji.

Razmislite na ovaj način: Ako pišete inteligentno i misaono izazivajući sadržaj na blogu, koji na neki način rešava problem, odgovara na pitanje ili jednostavno zabavlja ciljanu publiku, postaćete izvor za te potencijalne kupce. Vraćaće se na vašu web lokaciju stalno i iznova, jer im pružate besplatnu uslugu, sve vreme dok gradite poverenje i utvrđujete svoj brend na nenametljiv način.

A kad ovi predani sledbenici shvate da im je potreban proizvod koji prodajete, pogodite od koga će ga najverovatnije kupiti? Naravno, doći će kod vas, u firmu u koju imaju poverenje.

Dakle, vaš sadržaj je ključan za negovanje kupaca. Ali da biste to uspeli, morate da znate koje vrste sadržaja da koristite i kada.

Evo preporučenih vrsta sadržaja za svaku fazu putovanja vašeg potencijalnog kupca.

Svest kupca o vašem brendu (brand awareness)

 • e-knjige
 • eVodiči
 • Članci
 • Urednički sadržaj
 • Izveštaji
 • Blogovi

Faza razmatranja

 • Vebinari / Vebcasts
 • Podcasti
 • Video
 • Vodiči i člansi orijentisani na stručnjake i rešenja

Faza odluke

 • Poređenje proizvoda
 • Studije slučaja
 • Besplatne probe / preuzimanja
 • Sadržaj fokusiran na proizvodu

Ali tu se ne zaustavlja. Kupci nisu jedini koji vole koristan sadržaj. Google to takođe radi i veoma ceni! Stvaranje dobrog sadržaja važno je i za vašu SEO strategiju.

Da biste saznali više o kreiranju plana sadržaja pročitajte: Kako da izgradite odgovarajuću strategiju sadržaja za svoju “dosadnu” industriju?

6. Definišite kanale distribucije

Koliko god sadržaj bio važan, bez prave distribucije, vaš sadržaj ide na otpad odnosno, kao da ne postoji. Zato je ključno da imate jasno razumevanje kako svaki kanal funkcioniše i da koristite kombinaciju plaćenih, vlasničkih i profitabilnih medija.

Društvene mreže

U svetu društvenih mreža, je isplativo imati sveobuhvatnu strategiju koja je podešena na način na koji ta određena društvena mreža funkcionište.

Na primer, način na koji plasirate sadržaj na Tvitteru razlikovaće se od načina na koji plasirate na LinkedIn-u ili Facebook-u. To su različite web lokacije sa različitim svrhama i vaše poruke trebaju to odraziti. Jedna od strategija koja deluje na sve njih je upotreba fotografija. Postovi sa slikama dobijaju veće klikove i angažman širom sveta. A s obzirom na to da se na društvenim medijima vrti sve oko toga da se vaš sadržaj (slika i poruka) vidi, tajming je jako važan.

Ključ je uhvatiti ljude, rano ujutro, na pauzama ili noću. Evo šta preporučuju za merenje vremena:

 • Tvitter: radnim danima od 13 do 15 časova
 • Facebook: radnim danima od 13h do 16h i od 14h do 17h
 • LinkedIn: utorak, sreda i četvrtak od 7 do 8:30 i od 17h do 18h
 • Tumblr: radnim danom od 7 do 10 i petkom oko 16h
 • Instagram: radnim danima od 17 do 20 sati, naročito ponedeljkom 18h i 20h
 • Pinterest: radnim danima i vikendima od 14 do 16h i od 20 do 23h, a vikendi su najbolji za objave

Naravno, u zavisnosti od vaše industrije i publike, ova vremena mogu varirati. Ključno je testirati i ponovo testirati da biste videli kada se vaši kupci uključuju. Pogledajte konkurenciju. Pogledajte ko je uspešan u vašem prostoru i zabeležite njihove obrasce. I zapamtite, vaš angažman na društvenim mrežama je ključan. Kada komunicirate sa svojom publikom kažete im da ste ih čuli, poboljšavate svoj brend i pokazujete autentičnost. Kao i vaš plan sadržaja, vašem planu društvenih mreža potrebna je sopstvena strategija koja se tada integriše sa vašim ukupnim marketinškim planom.

Za više informacija o marketingu na društvenim mrežama pročitajte: Sve što marketinški stručnjaci žele znati o marketingu na društvenim mrežama, ali su previše uplašeni da pitaju.

Email

Marketing putem e-pošte je još jedna taktika vašeg inbound marketing arsenala. E-pošta se najefikasnije koristi kao vodeći alat jer se koristi za interakciju sa potencijalnim kupcima tokom interakcije sa određenim sadržajem na vašem web sajtu.

Na primer, ako potencijalni klijent poseti web sajt i preuzme e-knjigu, tada će početi da prima skup aktiviranih poruka e-pošte povezane sa temom e-knjiga, podstičući ih da dalje komuniciraju sa vašom robnom markom.

E-pošta se takođe često koristi za najave i promocije. Baš kao i kod društvenih mreža, pitanja učestalosti e-pošte i vremena su takođe važni. Iako je uključivanje e-pošte u vaš marketinški plan važno, preterivanje će vam se sigurno obiti o glavu. Ljudi ne žele da budu preopterećeni e-mailovima i ako preterujete mogli biste rizikovati da izgubite potencijalne kupce. Niko ne voli puno email-ova u svom inbox-u.

Prilikom kreiranja e-pošte, evo nekoliko saveta:

 • Neka vam sadržaj bude kratak
 • Uključite jedan glavni poziv na akciju
 • Dodajte vezu na web stranicu gde ima više informacija
 • Koristite slike i druge grafike
 • Proverite da li je tema atraktivna
 • A što se tiče e-pošte, nikada ne možete previše testirati ili meriti.

7. Neka vas pronađu

SEO – optimizacija sajta za pretraživače

Kao što smo već ustanovili, sadržaj koji kreirate važan je za vašu strategiju, ali je koristan samo ako se nađe u pravim rukama, odnosno, ako ga vaša ciljna grupa pronađe.

SEO je ono što Google i drugi pretraživači koriste kako bi indeksirali vaše stranice i omogućili da potencijalni korisnici pronađu vaš sadržaj. U digitalnom svetu SEO je neverovatno važan. Možete razmišljati o tome kao o drugom kanalu distribucije sa potpuno drugačijim setom pravila.

Da biste SEO koristili efektivno, morate da optimizujete svoj sadržaj. A kad kažemo sadržaj, mislimo na sav vaš sadržaj – od blogova do odredišnih stranica do društvenih oznaka. Da biste to učinili, morate da kreirate listu ključnih reči, koja će vam omogućiti da kreirate poruke oko reči i fraze koje ciljate. Ali SEO je mnogo više od ciljanja na ključne reči. Izgradnja linkova, sadržaj i društveni mediji igraju ključne uloge u uspešnoj SEO strategiji.

8. Merite, merite, merite!

Ovo je faza vašeg plana koja bi trebalo da bude stalna. Čim aktivirate svoj marketing plan, počnite sa praćenjem, merenjem i izveštavanjem.

Sposobnost merenja vaših inbound marketing napora jedan je od najcenjenijih delova vašeg plana i lepota inbound marketinga. Količina stvari za merenje i testiranje je beskrajna. I to je dobra stvar, jer kad ste u stanju da testirate i izmerite, možete da poboljšate područja slabosti, prijavite kvantitativne rezultate i dokažete vrednost svojih marketinških napora široj organizaciji ili klijentima.

Trebali biste minimum mesečno meriti, prijavljivati i testirati inbound marketing da biste videli šta funkcioniše, a šta ne i da biste saznali više o svojoj bazi kupaca. Možda zvuči kao preterivanje, ali ovo zapravo može biti zaista zabavan deo!

9. Kreirajte taktičke planove

Jednom kada uspostavite svoju strategiju, vreme je da odlučite koje su taktike najvažnije za uspeh te strategije.

Na primer, recimo da je kompanija odlučila da se fokusira na četiri glavne taktike u godini:

 • Izrada bloga
 • Ponovno vampanje veb stranica
 • Poboljšanje SEO-a
 • Razvoj prilagođene liste za kampanje putem e-pošte

Iako će možda želeti da rade na svojoj strategiji društvenih medija i PR-u, za dotičnu godinu će najveći deo svog budžeta posvetiti četiri glavne navedene taktike. Ali oni će i dalje dodeljivati manje budžete socijalnim medijima i PR-u, kako bi nastavili sa radom.

Pored toga, potrebni su taktički kalendari koji će pomoći u utvrđivanju specifičnosti svake taktike. Na primer, za strategiju blogovanja o sadržaju biće potreban urednički kalendar.

Puno je stvari koje su bitne i neophodne u kreiranju marketing plana. Ali kada se to bude ispravno uradilo, to će biti vaša najvrednija prednost.
Nadamo se da će vam ovaj primer marketing plana biti od pomoći.

Izvor: VTLdesign.com