Content marketing strategija

Content marketing strategija

Svaka marketinška kampanja kao osnov mora imati detaljno razrađen plan. Ukoliko se kampanja razvija bez plana, njen uspeh se oslanja samo na sreću. Ovim se povećava rizik da svi resursi koji su u kampanju uloženi propadnu. Zato content marketing strategija mora biti početna tačka svake content marketing kampanje. Istraživanje koje je sproveo Marketingcharts pokazuje da 64% marketara smatra da je oblast u kojoj im je najpotrebnija edukacija upravo kreiranje content strategije.Content marketing strategija 2

U ovom članku ćemo vas provesti kroz korake koje smatramo ključnim za stvaranje uspešne content marketing strategije.

1. Definisanje ciljeva content marketing kampanje

Definisanje jasnih ciljeva je osnov svakog daljeg planiranja. Ako nemate jasnu sliku onoga što želite da postignete, nećete imati način da merite rezultate svoje kampanje. A kada nemate jasne rezultate, ne postoji način da znate da li u kampanji treba nešto menjati, i šta.

Navešćemo neke od najčešćih ciljeva.

 • Povećanje prihoda.
 • Prikupljanje većeg broja kvalitetnih lidova.
 • Privlačenje više saobraćaja na vaš sajt.
 • Unapređenje percepcije vašeg biznisa u cilju sticanja autoriteta u oblasti.
 • Napredniji SEO.
 • Snižavanje troškova marketinga.
 • Veće angažovanje publike na društvenim mrežama, koje pozitivno utiče i na posećenost sajta i na autoritet.

2. Određivanje ključnih pokazatelja učinka (KPI) content marketing strategije

Ključni pokazatelji učinka (Key Performance Indicators, skraćeno KPI) su ciljevi koji su vrlo usko određeni i merljivi. Svaki od pokazatelja se obično vezuje za konkretne brojčane vrednosti koje će vam kasnije poslužiti kao referenca za procenu uspešnosti kampanje.

Kljucni pokazatelji ucinka - KPI 3Ukoliko je vaš cilj unapređenje SEO-a, kao ključni pokazatelj učinka za ovaj cilj možete postaviti poboljšanje rangiranja nekoliko ključnih stranica. Ako se koncentrišete na povećanje prihoda, definisaćete konkretni željeni prihod za naredni mesec, kvartal, ili godinu. Takođe možete postaviti minimum poseta sajtu na mesečnom nivou, ili minimum novih pretplatnika na imejl njuzleter.

Pored praćenja ključnih pokazatelja učinka, bitno je meriti i troškove kampanje, kako biste mogli imati realnu sliku o tome da li su postignuti rezultati zaista isplativi.

3. Upoznavanje publike

Da biste mogli da se odlučite za određeni tip sadržaja, morate znati ko sačinjava vašu ciljnu publiku. Njihova interesovanja će odrediti i tematiku, kao i kanale komunikacije. U vezi sa tim, treba da uradite tri stvari.

Sakupljanje demografskih podataka

Prvi korak je prikupljanje podataka posetilaca sajta, imejl pretplatnika i pratilaca na društvenim mrežama.

Google Analytics vam može pružiti podatke o godinama, polu i interesovanjima posetilaca sajta.Sakupljanje demografskih podataka - Google Analytics 2

Sakupljanje demografskih podataka - Google Analytics 2

Društvene mreže vam mogu pružiti slične podatke. Kroz Facebook Business Suite možete saznati pol i godine svojih pratilaca.

Demografski podaci - Facebook Suite

Prikupljanje povratnih informacija od klijenata

Vaši postojeći klijenti vam mogu pružiti najpotpuniju sliku onoga što bi oni, ali i potencijalni klijenti želeli da vide. Od njih možete tražiti informacije o tome koliko su zadovoljni vašim trenutnim sadržajem, koje su njihove najhitnije potrebe, i kako im svojim sadržajem možete pomoći.

Kreiranje persone idealnog kupca

Kada imate sve podatke o svojoj publici, možete da ih sumirate u personu idealnog kupca (buyer persona, customer avatar). Persona idealnog kupca je zamišljena osoba koja se stvara skiciranjem odlika, potreba i navika čitave ciljne publike. Ona treba da sadrži potrebe, želje, interesovanja, izazove i izvore informacija vašeg idealnog kupca.

Nakon što ste stvorili ovakav avatar, vaša content marketing strategija može biti usmerena ka toj konkretnoj osobi. Ovo će vašu kampanju učiniti efektivnijom, a njeno kreiranje lakšim.

Kreiranje persone idealnog kupca - Buyer persona

4. Procena trenutne pozicije

Ukoliko vaš biznis nije potpuno nov, dobre su šanse da već imate određeni sadržaj. To uključuje blogove koje ste već objavili, sadržaj sa društvenih mreža, kao i podkaste ili videe koje ste snimili. Važno je ispitati da li vam postojeći sadržaj pomaže u ostvarivanju novopostavljenih ciljeva.

Informacije koje su ovde ključne su:

 • da li ima linkova koji vode do vašeg sadržaja
 • kakvo je rangiranje ključnih reči koje su povezane sa vašim sadržajem
 • da li je se sadržaj često deli na društvenim mrežama.

Nakon što utvrdite koji delovi vašeg sadržaja su još uvek korisni za vas, možete se koncentrisati na sadržaj koji vam fali kako bi content marketing strategija bila potpuna.

5. Odabir kanala za plasiranje sadržaja

Početak plasiranja vašeg sadržaja treba da bude vezan za platforme na kojima se vaša publika već nalazi. Bolje je krenuti od kanala na kojima već imate jako prisustvo, nego pokušavati više stvari odjednom. Kada ostvarite određeni uspeh na jednoj platformi, možete početi širenje na druge kanale.

Google Analytics vam i ovde može dati precizne podatke o tome gde se vaša publika nalazi.

Sa početne stranice Google Analytics kliknite na Acquisition » Social » Overview kako biste videli mreže na kojima se vaš sadržaj najčešće deli. U slučaju sa našeg primera, to je Facebook.

Content marketing strategija - Odabir kanala za plasiranje sadržaja

Saznanje o tome za koju platformu kreirate sadržaj će vam olakšati i izbor tipa sadržaja.

6. Odluka o tome koji tip sadržaja ćete kreirati

Pre nego što donesete odluku o tome koje vrste content marketinga ćete koristiti, treba da odgovorite na nekoliko pitanja.

 • Koju platformu vaša ciljana publika najčešće posećuje?
 • Koje su vaše jače strane?
 • Koliko lako se odabrani tip sadržaja može prevesti u druge tipove?

Već smo pisali o značaju odabira kanala komunikacije. Ukoliko je primarna platforma na kojoj želite ojačati svoje prisustvo YouTube, logično je da ćete se usmeriti na kreiranje videa. Ako svoju kampanju započinjete na Instagramu, vaša content marketing strategija će biti koncentrisana oko slika. Video bi u ovom slučaju bio prva sledeća kategorija o kojoj treba da razmišljate.

Dajemo primer Instagram stranice brenda Grand Kafa. Na ovoj stranici očigledno dominiraju fotografije, uz obavezno prisustvo videa.

Content marketing strategija - tip sadrzaja

Naravno, moguće je da nećete imati sredstava da platite kreiranje visokokvalitetnog sadržaja u onom formatu koji bi bio idealan za vašu publiku. U tom slučaju možete se osloniti na resurse koje već imate. Ukoliko imate iskustva u copywritingu, jaka strategija koja se gradi oko pisanja blogova može biti bolji početni izbor od kreiranja videa niskog kvaliteta.

Za koji god format da se odlučite, treba da imate u vidu mogućnost prevođenja sadržaja koji ste kreirali u druge tipove. Podkasti su vrlo korisni u ovom smislu. Ako snimite video podkast, možete ga objaviti kao podkast, zatim ga pretočiti u blog. Na kraju najzanimljivije delove možete objaviti kao video kompilaciju, ili kao zasebne YouTube video klipove, kao i kraće video sadržaje takozvane “tizere”, kao najava na IG ili FB.

Tip sadrzaja - Podkast
Kraći izvodi iz podkasta Tim Ferris Show objavljeni kao zasebni video klipovi na YouTube

Blogovi takođe imaju veliki potencijal za višestruku upotrebu. Tekst bloga možete snimiti i u formi vloga, a od svakog blog članka možete napraviti zanimljive objave za društvene mreže. Ukoliko napišete više vlogova na srodne teme, možete ih spojiti i objaviti kao e-knjigu.

7. Pravljenje kalendara sadržaja

Kada odlučite koje su vrste sadržaja koje ćete kreirati, treba da razmislite o tome kojim tempom ćete sadržaj praviti i objavljivati. Ako nemate konkretan plan objavljivanja, nećete imati širu sliku o time kako vaš sadržaj izgleda kao celina. Pored toga, propusti i greške će biti češći, i, neizbežno, objavljivaćete manje nego što biste želeli.

Content marketing strategija - Pravljenje kalendara sadrzaja - primer

Prvo što vam treba je kalendar objava. Ovo može biti jednostavan Excell dokument u kome će biti popisane planirane objave za narednih mesec dana. Kada imate ovakav plan, možete se potruditi da sav sadržaj kreirate što ranije, i zakažete ga unapred. Čak i ako postoje delovi sadržaja koji moraju biti kreirani u realnom vremenu (vesti. izveštaji i sl), na osnovu plana objava možete napraviti i plan kreiranja sadržaja.

U ovome vam mogu pomoći softveri kao što su Asana, Trello, ili Done done. Oni će vam biti neophodni ukoliko u stvaranju i objavljivanju sadržaja učestvuje tim od više ljudi.

Pravljenje kalendara sadrzaja - Trello - primer

8. Kreiranje sadržaja

Nakon dobro obavljenog pripremnog rada, kreiranje sadržaja bi trebalo da je dosta jednostavnije. Ne stvarate nasumični komad sadržaja kome ne znate tačnu svrhu. Stvarate proizvod koji je deo vašeg marketing plana, i deo identiteta vašeg brenda.

Ukoliko u vašem kalendaru kao stalna rubrika stoji vlog, najbolje bi bilo da odjednom snimite više vlogova za naredni period. Pre svega odredite teme o kojima ćete govoriti. Ovo podrazumeva istraživanje ključnih reči vezanih za vašu oblast i proveru sadržaja na tu temu koji već postoji. Kada ste upoznati sa tržištem, možete se koncentrisati na pravljenje sadržaja koji će biti konkurentan, i koji će doneti novu vrednost u odnosu na postojeće vlogove.

Content marketing strategija - Kreiranje sadržaja
Primer Instagram strategije kreirane za našeg klijenta, koja uključuje vlog kao stalnu rubriku

Prilikom kreiranja sadržaja, imajte na umu da svaki njegov deo treba da odražava identitet vašeg brenda. Možda ćete želeti da budete vrlo profesionalni, jako opušteni, ili nešto između. Važno je samo da ton komunikacije bude u skladu sa proizvodima/uslugama koje vaš brend nudi, i da ostane konzistentan.

9. Objavljivanje i distribucija sadržaja

Nakon što je sadržaj kreiran, treba ga objaviti u skladu sa kalendarom objava. Kao što smo već rekli, najbolje je sadržaj zakazati unapred. Sadržaj za Facebook i Instagram možete zakazati pomoću Facebook creator studio alata. Ovo je besplatan alat koji ne uključuje opciju zakazivanja Instagram i Facebook story-ja. Za ovo vam može poslužiti poseban alat, Storrito. Postoje i druga veb rešenja koja možete koristiti za zakazivanje objava, ako što su Buffer, Hootsuite, Agorapulse itd.

 

Objava i distribucija sadrzaja - Storrito

Jako je bitno da objavljen sadržaj dođe do željene publike. Ovo ćete postići kreiranjem plaćene kampanje. Samim objavljivanjem sadržaja ne možete doći do dovoljno velikog broja ljudi, pa bi čitav proces kroz koji ste prošli sve do samog kreiranja sadržaja mogao biti uzaludan. Pri kreiranju kampanje, treba precizno targetirati publiku, kako bi uloženi budžet bio maksimalno iskorišćen. Na osnovu svakog bloga ili YouTube videa možete odmah napraviti postove za društvene mreže koji će poslužiti i kao reklama za originalni sadržaj.

Može delovati logično da se na osnovu samog kvaliteta sadržaja može dobiti organski reach (broj korisnika koji su videli sadržaj). Ipak, setićete se da redovno viđate plaćene oglase velikih brendova koji imaju sadržaj visokog kvaliteta i veliki broj postojećih pratilaca.

Objavljivanje i distribucija sadrzaja

Nakon objavljivanja bloga, dobra praksa je i slanje članka mejlom u formi njuzletera postojećoj bazi kontakata.

10. Merenje rezultata

Kada je prošlo neko vreme od trenutka kada je vaš sadržaj objavljen, treba proveriti kakav je njegov učinak. Ovde se vraćate na svoje ključne pokazatelje učinka, i procenjujete šta se promenilo, i da li postižete svoje ciljeve. Ukoliko su rezultati lošiji od onoga što ste očekivali, možete se vratiti na korak broj 4, kako biste procenili šta dalje treba menjati.

Ako su rezultati zadovoljavajući, možete početi da razmišljate na koji način vaša content marketing strategija može biti proširena – uvođenjem novih kanala komunikacije, novih tipova sadržaja, novih tematskih oblasti i sl.

Digitalni marketing kurs